Web tasarım algı ile kavram arasında bir bağlama aracıdır. Önemli özelliklere dikkat çeken web tasarımın nesnel gerçeklik ile doğrudan ilişkisi yoktur.

  

    İnternet Web Sayfası Tasarımı bilgi edinme öğesi için yapılan bir ön çalışmadır. Çünkü duyumsal tasarım ile zihinsel tasarım daima birbirini etkiler. Bu nedenle duyumsal bilgi ile zihinsel bilgi her zaman iç içedir. Gerçek bilgi ise böylelikle oluşur.

      Web Tasarım, yaratıcı sürecin kendisi olup faaliyet için gerekli olan eskiz ve planların hazırlanması sürecindeki çalışmaları kapsamaktadır.

    Web Tasarım, bir şeyi zihinde biçimlendirme, kurma, hayal etmedir. İnternet web tasarımı Bilgisayar alanında ise araştırma bürolarında, yeni bir ürünün tasarımı için kullanılabilen bilişim tekniklerinin tümünü kapsar. İnternet web sayfası tasarımı bir bakma grafik tasarımı, broşür, afiş, kitap, dergi vb. okunan ve izlenen görüntülerin internette tasarımını yapmaktır.

      Web sayfası tasarımının amacı da gerek iletişim, gerekse estetik kaliteyi en üst düzeye çıkarmaktır.

Web tasarım oluşturulurken kullanılacak alan ve beklentiler ile çağın gerekleri göz önüne alınır. Müşteri talebine göre şekillenen web sitesi web tasarımlarda görsel zenginliğin bütün öğeleri kullanılır.

    İnternet Web Sitesi/İnternet Sayfası Tasarım Süreci;

    1)Problemin tanımlanması: Problemin tanımlanması web tasarım sorunlarının çözümündeki ilk aşamadır. Konuyu anlamak ve benimsemek gerekir. Burada yaratıcılık ve sınırları zorlamak önemlidir.

    2)Bilgi toplama: Web sitesi tasarlanacak kişi/firma hakkında mümkün olduğunca çok veri toplayarak hareket noktasını belirledikten sonra ilerlenebilir.

    3)Yaratıcılık ve Buluş: Öncelikle konu hakkındaki bilgiler bir araya getirilerek değerlendirilir. Yaratıcılık en önemli aşamadır. İnternet web Tasarımcı kağıda taslağını hazırladığında “dışa vurumculu yaratıcılık” aşamasındadır. İnternet Web tasarım biraz daha ayrıntılı bir hale getirildiğinde ise “üretken yaratıcılık” aşamasına geçilmiş olur.

      4) Çözüm bulma: Araştırmanın sona erdirilmesi için olasılıklara çözüm bulmak gerekir. Çözüm olarak seçilen olasılıklar, daha sonra ayrıntılı taslaklar halinde hazırlanır.

      5) Uygulama: Tüm aşamalardan geçmiş olan internet sayfasıweb tasarım tasarımın hazır hale getirilmesi işlemidir.

    Web Tasarım İlkeleri:

      Web tasarımın beş temel ilkesi bulunmaktadır.

      1) Denge

      2) Orantı ve görsel hiyerarşi

      3) Görsel devamlılık

      4) Bütünlük

      5) Vurgulama

      Web Tasarım çalışmalarında bu beş temel ilke göz önünde tutulmalıdır. Tasarım hazırlanırken denge, orantı ve görsel devamlılık bir bütünlük içerisinde iyi bir vurgulamayla verilmelidir.

Web tasarımının görselleştirilmesi:

     İnternet Web Sitesi  taslak halinde hazırlanır. Her taslak birer zihinsel alıştırmadır. Taslak aşaması, web tasarım sürecinin beklide en uzun tutulması gereken kısmıdır.

    Yaratıcılığın sınırlarının zorlandığı taslak aşaması çalışmaların belirli bir olgunluğa erişmesinde izlenen yoldur. Web sitesinin tasarımları oluşturulmadan önce taslakları hazırlanmalıdır.

   Web Tasarımcı taslaklarını hazırladıktan sonra ayrıntılarını çıkararak görselleştirmesi tamamlanmış olur.

        İnternet site tasarımı oluşturulması:

       Çizgi, yön, doku, oran- orantı ve renkten oluşan görsel öğeler kullanılarak web tasarımın son aşamaları tamamlanır. Basit ve net tasarımlar ilgi çekeceği için görsellikte bütün ve kompozisyon önemlidir.

    Web tasarım internet sayfasının ticari ya da sanatsal amaçla oluşturulup oluşturulmadığı, hangi kitleye sunulacağı, neyi hedeflediği önemlidir. Sanatsal beğeniye ya da müşteri memnuniyetine sunulan web tasarımları farklı sonuçlarla dönerler.

 

Etiketler:

Yorum Gönder

Author Name

Image 2 Title

Image 2 Title

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

sanalyeri.com. Blogger tarafından desteklenmektedir.